google

Ediciones en CD:

emblemas

• Libros de Emblemas Españoles. Edición Completa

• La Edad de Oro de la Emblemática Europea

• Emblemas de Wither & Rollenhagen

• Alciato, Emblemata. Edición Crítica

• Emblemas de la Compañía de Jesús

• Libros de Empresas Renacentistas

• Repertorios Barrocos de Empresas

símbolos

• Jeroglíficos

• Simbolismo Animal

• Mitografías

numismática

• Numismática Renacentista

• Obras Completas de Hubert Goltzius

sabiduría proverbial

• Los Adagia de Erasmo y sus fuentes

diccionarios

• Covarrubias, Tesoro de la lengua española

obras completas

• Baltasar Gracián

Tesoros de Kalocsa

• Salterio MS 382
c. 1438

 

L'arxiu epistolar de Pere de Santacília i Pax (1592-1668)

 

Les fonts documentals d’aquest extens epistolari es poden comptar sense cap dubte entre les més importants per al coneixement de la història de Mallorca en el segle XVII. Es troba aquí tot un seguit d’informacions sobre un període històric que, a hores d’ara, presenta encara uns grans buits. El seu caràcter d’epistolari general fa que el conjunt de cartes aporti valuoses dades i inèdits punts de vista sobre la història econòmica, la política, les relacions entre Mallorca i l’estat central, els usos i costums, la vida quotidiana, o la vitalitat i característiques de la llengua catalana i la castellana a l’Illa. Només la complexa i influent personalitat de Pere de Santacília i Pax, virrei de Mallorca, i militar d'enorme poder que prengué part a vàries guerres europees —la biografia del qual, sorprenentment, resta encara sense escriure— ja és per ella mateixa un nucli d’importància. L’epistolari, però, conté cartes de la família Santacília fins ben entrat el segle XVIII i totes elles, pel seu elevat interés, seràn objecte de la nostra edició.

El volum de feina es gran i en aquest moment ens trobam encara en la primera fase. Cada carta s’ha digitalitzat (un conjunt de més de 14.000 imatges) a fi de preservar els originals, però també per poder treballar còmodament i oferir, per últim, facsímils de totes les cartes. Amb aquest material a la nostra disposició transcrivim i marcam els textos per crear bases de dades lingüístiques, històriques i culturals que ens permetràn analitzar-los amb la profunditat desitjada.

A la vegada, anam realitzant l’inventari i la identificació de tots els remitents i persones citades a cadascuna de les cartes, així com el catàleg i descripció dels llocs i aconteixements històrics mencionats. Amb aquestes informacions s’analitza el context de l’epistolari i es duu a terme la seva clasificació i anotació.

A partir d’aquestes dades, publicarem finalment un epistolari que permetrà una nova lectura de la història de Mallorca i, de manera especial, d’aquells fets en els quals va intervenir Pedro de Santacília, a mitjà i fi del segle XVII. Estam ben segurs d’aportar amb aquesta tasca informacions rellevants sobre la vida, els costums, la llengua i la política d’aquesta zona d’Europa.

 

Aquest projecte d’edició i estudi de l’epistolari inèdit de Pere de Santacília i Pax
el dirigeixen Antonio Bernat Vistarini, Andrés Enrique
i Tamás Sajó, amb un equip de coŀlaboradors.
Financiat per la Caixa de Balears
«Sa Nostra».

 

última hora

• ¡Regístrese para nuestras novedades!

• 5.4: RSA: una recapitulación

• 4.4: Edición DVD de Covarrubias, Tesoro de la lengua española

• 18.3: Tesoros de Kalocsa, vol. 1: Salterio MS 382

más...

silva

Discreto Lector

Sancho Panza y la tortuga

Un encuentro con la Inquisición

Fénix en lo alto de la palmera

Canis reversus

La Voz de su Amo

El mejor verso de Virgilio

Comer tortuga o no comerla

blog de studiolum

•  Chinatown

•  Un viaje a la mente barroca

•  Unde Covarrubias Hungaricè didicit?

más...

biblioteca abierta

• Bibliografía Emblemática Hispánica

• Horapolo, Hieroglyphica 1547

• Alciato, Emblemata 1531

• El Album Amicorum de Franciscus Pápai Páriz

• Ludovicus Carbo, De Mathiae regis rebus gestis (c. 1473-75)

• Epistolario de Pedro de Santacilia y Pax

medio maravedí

Textos y estudios de literatura española medieval y del Siglo de Oro